Aktuálna ponuka !!!

 

Kontakt:

 

Stomon, s.r.o.

Považská 89

940 01 Nové Zámky

 

+421 905 769 240

+421 905 629 694

stomon@stomon.sk

::.. Hlavná stránka .. .. O firme .. .. Cenník .. .. Produkty .. .. Činnosti .. .. Referencie .. .. Kontakty ..::

 

Referencie

 

Firma STOMON s.r.o. pôsobí na trhu už 7. rok, preto sme pre Vás vybrali aspoň časť nami realizovaných projektov.

 • PD dopravného značenia a spevnených plôch v obci Vlkas,

 • PD dopravného značenia  a spevnených plôch v obci Kmeťovo,

 • PD  k stavbe “Zóna rodinných domov Bešeňovská cesta,  Nové Zámky”,

 • Realizácia trvalého vodorovného dopravného značenia, Nitra - pre firmu TOPRECO s.r.o.,

 • PD čiastočnej uzávierky cesty III/06449 prieťah Skýcov - pre Regionálnu správu a údržbu ciest Nitra a.s.,

 • PD čiastočnej uzávierky cesty III/05146 Vráble – Vráble časť Dyčka - pre Regionálnu správu a údržbu ciest Nitra a.s.,

 • Pasport dopravného značenia, obec Vlčany,

 • PD dočasného dopravného značenia počas realizácie akcie: “Modernizácia verejného osvetlenia v obci Farná”,

 • PD na vybudovanie komunikácií v obci Kamenica nad Hronom,

 • PD na vybudovanie komunikácií v obci Semerovo,

 • PD na vybudovanie komunikácií v obci Kuraľany,

 • PD na vybudovanie komunikácií v obci Čaka,

 • PD pre čiastočné uzávierky, Levice,

 • PD pre stavebné povolenie na výjazd z areálu YUROCK-Centrum, Tekovské Lužany na cestu I. triedy,

 • PD na vybudovanie komunikácií v obci Čechy,

 • PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby “Peší chodník Átriová – Pekné pole III., Trnava,

 • PD pre rôzne výjazdy a parkovacie plochy,

 • PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Reštaurácia Černík, SO vjazd do dvora, značenie parkovacích miest“,

 • PD pre čiastočné uzávierky - pre firmu ENERMONT s.r.o.,

 • PD dočasného dopravného značenia pre uzávierky železničných priecestí pre Železnice Slovenskej republiky,

 • Realizácia trvalého a dočasného vodorovného dopravného značenia, business hotel Astrum Laus, Levice,

 • Realizácia trvalého a dočasného zvislého dopravného značenia, business hotel Astrum Laus, Levice,

 • Realizácia dopravných zariadení, Ul. Hviezdoslavova, cesta III. triedy, business hotel Astrum Laus, Levice,

 • Dopravné napojenie vjazdu a úprava ciest, McDonald's, Levice.

   
   

2016 © STOMON, s.r.o.

Našimi partnermi sú spoločnosti:

LIONPRINT a TRAFFIC-CAPITAL