Aktuálna ponuka !!!

 

Kontakt:

 

Stomon, s.r.o.

Považská 89

940 01 Nové Zámky

 

+421 905 769 240

+421 905 629 694

stomon@stomon.sk

::.. Hlavná stránka .. .. O firme .. .. Cenník .. .. Produkty .. .. Činnosti .. .. Referencie .. .. Kontakty ..::

 

Činnosti

 

 ¤ predaj a prenájom dopravných značení a zariadení,

 ¤ projektovanie dopravného značenia (uzávierky, pasport trvalého dopravného značenia),

 ¤ projektovanie kruhových objazdov,

 ¤ projektovanie stavieb na dráhach ŽSR a v ochrannom pásme dráh ŽSR,

 ¤ stavebné povolenia na pozemkoch v ochrannom pásme ŽSR,

 ¤ osadzovanie dopravných značení a dopravných zariadení,

 ¤ rekonštrukcie ciest a parkovacích plôch,

 ¤ čiastočné a úplné uzávierky ciest I., II. a III. triedy a miestnych komunikácií,

 ¤ projektovanie pozemných komunikácií, cyklistických chodníkov a chodníkov, odvodňovacích priekop,

 ¤ dažďová kanalizácia a drenážne úpravy,

 ¤ oplotenie a spevnenie priestranstva,

 ¤ projektovanie parkovacích plôch,

 ¤ zabezpečenie dočasného a trvalého dopravného značenia,

 ¤ inžinierska činnosť,

 ¤ realizácia vodorovného dopravného značenia.

 

 

2016 © STOMON, s.r.o.

Našimi partnermi sú spoločnosti:

LIONPRINT a TRAFFIC-CAPITAL